Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557/A/139/30-7-2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

Σε εφαρμογή του πιο πάνω νόμου ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 67343 ΕΞ2019 Απόφαση (ΦΕΚ2443/Β/20-6-2019) που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου 4557/2018.  Μπορείτε να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση  Ε Δ Ω , : άρθρο 2 υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, εδ.4) Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, α) σύλλογοι - σωματεία.

Αποτέλεσμα εικόνας για μητρωο πραγματικών δικαιούχων

Είσοδοςgpsportimages ΖΕΥΣ ΓΙΑ SITEimages genesispharma-logoimages new logo gerflor

stiga-728-looped