ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020 ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

    Πατήστε   Ε Δ Ω για να διαβάσετε την πρόσκληση