Άρθρα

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ_ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις: 1) Μην ξεχάσετε να σφραγίσει και να υπογράψει ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου το  Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, στην ίδια θέση που προηγουμένως συνυπέγραφε  με τον γιατρό. Φροντίστε να υπάρχει καθαρή αναγραφή ημερομηνίας - σφραγίδα του Σωματείου - υπογραφή του Γενικού Γραμματέα (και φυσικά θεώρηση της Ομοσπονδίας)

2)Για τη διευκόλυνση των σωματείων που έχουν αθλητές/αθλήτριες ξένης χώρας πατήστε ΕΔΩ και θα βρείτε την Κάρτα Υγείας Αθλητή στα Αγγλικά.

                                                                                                                                                                      Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018
                                                                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.2558
                                                                                                                      Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς   3/2018, κάντε κλικ ΕΔΩ για λεπτομερέστερη ενημέρωση
Προς                                                                                                                                                                 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ- ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ                                                                                                                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σωματεία - Μέλη
Εφόρους - Προπονητές - Γονείς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα : " Κάρτα Υγείας Αθλητή"

Στις 29-06-2017 στο Α Τεύχος ΦΕΚ 94, με τον Ν.4479 θεσμοθετήθηκε η "ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ".
Σύμφωνα με την, εφαρμοστική του νόμου Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού, 386611/15976/1417/152/3-8-2018 - ΑΔΑ:61ΒΖ4653Π4-2523, η "Κάρτα Υγείας Αθλητή", θα αρχίσει να ισχύει εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση της πιο πάνω ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από τις 8/9/2018.

Για να εφαρμόσουμε το νόμο και την πιο πάνω απόφαση, σας ενημερώνουμε ότι: όλες οι αθλήτριες και όλοι οι αθλητές για να αγωνισθούν τη νέα αγωνιστική περίοδο 2018-2019, θα πρέπει να κατέχουν θεωρημένη από την Ομοσπονδία "Κάρτα Υγείας Αθλητή".

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
1) Μόνο Καρδιολόγος μπορεί να θεωρήσει την "Κάρτα Υγείας Αθλητή" (άρθρο 4 της ΚΥΑ)
2) Ο γιατρός που θα βεβαιώσει, σφραγίσει, υπογράψει την Κάρτα σας, θα πρέπει να σας υποβάλλει υποχρεωτικά στις πιο κάτω εξετάσεις:
α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα (άρθρο 3 της ΚΥΑ).
3) Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (άρθρο 1 της ΚΥΑ).
Τυπικά το Σωματείο δεν εμπλέκεται με την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. Ουσιαστικά όμως χωρίς την Κάρτα Υγείας οι αθλητές του θα μηδενίζονται. Σ υ ν ι σ τ ο ύ μ ε στα Σωματεία - Μέλη μας, στους προπονητές, στους εφόρους, να επιμεληθούν, να ενημερώσουν, να φροντίσουν και να βεβαιωθούν ότι οι αθλητές και οι αθλήτριές τους εξέδωσαν και κατέχουν την "Κάρτα Υγείας Αθλητή".
4) Κάθε αθλητής και κάθε αθλήτρια για να αγωνισθεί, από τούδε και στο εξής, θα προσκομίζει στη Γραμματεία των αγώνων ή στον Επιδιαιτητή ή στον διαιτητή δύο (2) έγγραφα:
I. Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας θεωρημένο από την Ομοσπονδία
II. Την Κάρτα Υγείας Αθλητή, θεωρημένη από γιατρό καρδιολόγο και από την Ομοσπονδία.
Προσοχή, τα ίδια ακριβώς έγγραφα θα κατέχουν και θα επιδεικνύουν, σύμφωνα με τον κανονισμό, οι αθλητές και οι αθλήτριες στους αγώνες που διεξάγονται στις έδρες των σωματείων.
Με απλά λόγια, από εδώ και μπρος όλοι θα έχετε μαζί σας στους αγώνες το δελτίο σας και την κάρτα υγείας που, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικά πρέπει να είναι δύο διαφορετικά έντυπα.
Τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας που κατέχετε ισχύουν κανονικά.
* Την Κάρτα Υγείας θα πρέπει να την έχετε μαζί σας και στις προπονήσεις (άρθρο 1 §1 της ΚΥΑ).
** Κάρτα Υγείας θα εκδώσουν και οι αθλητές - αθλήτριες που δ ε ν θα αγωνισθούν στην Ελλάδα την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, αλλά θα προπονούνται στη χώρα μας.
 -  Χωρίς Δελτίο ο αθλητής μηδενίζεται
 -  Χωρίς Κάρτα Υγείας ο αθλητής μηδενίζεται.
________________________________________
Στην π ρ ά ξ η, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και για να εκδώσετε την Κάρτα Υγείας Αθλητή περιόδου 2018 -2019, η ομοσπονδία δημιούργησε ένα απλό έντυπο, το οποίο θα βρείτε σε μορφή world συνημμένο με την παρούσα.Κάντε κλικ ΕΔΩ για το έντυπο σε μορφή world.
- Συμπληρώστε το έντυπο με τα στοιχεία σας.
-Τυπώστε το έντυπο. Δεν απαιτείται να είναι έγχρωμο. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία σας, μπορείτε να το τυπώσετε και να γράψετε με καθαρά γράμματα ό,τι σας ζητείται.
- Τυπώστε την απόφαση των Υπουργών
- Φροντίστε να έχετε μια φωτογραφία σας τύπου διαβατηρίου
-  Επισκεφθείτε τον καρδιολόγο που θα επιλέξετε
- Ενημερώστε τον για τις εξετάσεις που πρέπει να σας κάνει δίνοντάς του και την Υπουργική Απόφαση
- Φροντίστε ο γιατρός σας να συμπληρώσει την ημερομηνία της εξέτασης να υπογράψει και να σφραγίσει με ευκρίνεια το έντυπο μας.
-  Βάλτε την φωτογραφία πάνω στην κάρτα Υγείας (κόλλημα - συρραφή ότι σας εξυπηρετεί, η συρραφή είναι πιο ασφαλής)
- Α μ έ σ ω ς μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία στείλτε την Κάρτα Υγείας στην Ομοσπονδία (με ταχυδρομείο, με courier, αυτοπροσώπως, με κάθε πρόσφορα μέσο, όχι όμως ηλεκτρονικά ούτε με φαξ)
Τα σωματεία - μέλη μας που θα επιμεληθούν αυτής της διαδικασίας μπορούν να συλλέξουν τις συμπληρωμένες και θεωρημένες Κάρτες Υγείας των αθλητών και αθλητριών και να τις στείλουν όλες μαζί ή να τις προσκομίσουν στην Ομοσπονδία.
________________________________________
Είναι φανερό ότι ο χρόνος μας πιέζει όλους. Η ολοκλήρωση της έκδοσης και θεώρησης της Κάρτας Υγείας Αθλητή προϋποθέτει καλή οργάνωση και ταχύτητα. Σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε αμέσως και να σπεύσετε πριν την έναρξη των αγώνων της νέας αγωνιστικής περιόδου.
- Δ ι α β ά σ τ ε με π ρ ο σ ο χ ή την παρούσα
- Διαβάστε με προσοχή την ΚΥΑ
-Θυμηθείτε ότι η θεώρηση γιατρού στο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας δ ε ν ισχύει πλέον σε κ α μ ί α περίπτωση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την άμεση ανταπόκριση.
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ

images karta ygeias athliti